Time to change

Kernvisie

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van ‘s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.
Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.

 

Steeds meer kinderen krijgen leerproblemen. Deze problemen laten ze zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingproblemen en rekenproblemen, ook wel genoemd als dyslexie (leesstoornis), dyscalculie (rekenstoornis), dysorthografie (spellingstoornis) of dysfasie (taalstoornis).

Naast de achterstand die kinderen op school oplopen kunnen ze last hebben van concentratiestoornissen, faalangst en belemmerende overtuigingen ( Ik kan het toch niet of ik ben dom). Kinderen die denken dat ze het toch niet kunnen raken minder gemotiveerd en leerkrachten duiden dit vaak als een concentratieprobleem. Ten onrechte. Sommige kinderen durven of willen niet naar school, slapen slecht of zijn bang in het donker. Dit kunnen allemaal gevolgen zijn van leerproblemen. Vaak geeft school aan dat het kind het niet kan terwijl je zelf merkt dat je kind behoorlijk slim is.

Wat is hier nu aan de hand?

Deze kinderen hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor zij soms afwezig of afgeleid lijken.

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linkerhersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld. Het is maar net welke leerstijl jouw voorkeur heeft. Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert. School zegt dat als je maar vaak genoeg iets herhaalt, het vanzelf in je lange termijn geheugen terecht komt. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen het automatiseringsproces verstoord.

De Kernvisiemethode gaat er van uit dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn woorden, cijfers en gedachten uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten. Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind. Kinderen hebben vaak geen concentratieprobleem echter een motivatieprobleem. Ook de sociaal emotionele problemen die zijn ontstaan als het gevolg van belemmerende overtuigingen verdwijnen tijdens sessies met Kernvisie. Het kind ziet dat hij of zij het toch kan en dat geeft een ontzettende positieve boost. De beperkende overtuiging ‘ ík kan het toch niet’ maakt plaats voor een positieve ‘ ík kan het wel en ik vind het leuk’.

Het kind gaat zich sterker voelen in zichzelf. Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

Kenmerken rechtsgeoriënteerde leerstijl
Herkent u dit bij uw kind?

• Heeft een levendige fantasie en is erg creatief

• Is snel afgeleid en heeft moeite met presteren onder tijdsdruk

• Heeft moeite met het afmaken van opdrachten/schoolwerk

• Heeft zwakke aandacht om te luisteren, lijkt vaak niet te luisteren

• Praat snel en maakt veel gebruik van armbewegingen en mimiek

• Gaat eerst doen en dan pas denken

• Is erg perfectionistisch, faalt niet graag (gevoelig voor kritiek)

• Is gevoelig voor harde geluiden of plotselinge confrontaties

• Heeft moeite met het vasthouden van de pen en heeft vaak een zwak handschrift

• Heeft een zwak besef van tijd

• Houdt van muziek, lego, puzzels, computerspelletjes en het maken van dingen

• Wordt door de omgeving vaak als chaotisch ervaren of is juist zeer ordelijk

• Is extreem gevoelig voor kritiek en is emotioneel zeer gevoelig

• Herinnert zich gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden)

 

Coachingstraject

Kernvisie Kinderen hebben veel meer vermogens en talenten die nog niet altijd naar buiten komen. Deze talenten worden aangesproken tijdens Kernvisie waardoor grote gedragsveranderingen plaatsvinden met als resultaat een betere ordening in het hoofd en meer rust in het functioneren op school en thuis.

 

Werkwijze

Na een gratis intakegesprek volgt direct, bij een wederzijdse klik, de eerste sessie. In totaal bestaat Kernvisie uit 5 tot 7 sessies waarin uw kind de technieken rondom de Kernvisie methode zichzelf eigen maakt. Tussen de consulten liggen steeds drie weken, zodat uw kind de tijd heeft om het geleerde zichzelf eigen te maken. Daarbij heeft het kind u, als begeleider, nodig. Vervolgens worden in de volgende consulten weer nieuwe elementen aangereikt. Doordat de resultaten zichtbaar worden werkt dit sterk op de motivatie van uw kind.

Wat kan er aan de orde komen? Lezen, spelling, lange klank/korte klank, twee letterklanken (eu, au, ou, etc), tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, automatisering van rekensommen en de toepassing ervan, automatisering tafels en de toepassing ervan, klokkijken, topografie, leren van grote teksten, concentratie verbetering, faalangst bestrijding en verbetering van het zelfbeeld.

De resultaten zijn meetbaar want uw kind gaat al na de eerste sessie een beter resultaat laten zien. Doordat de resultaten direct zichtbaar zijn werkt dit sterk op de motivatie van uw kind. Kinderen worden assertiever en enthousiaster, ze vinden leren leuker en ze presteren beter op school. Daardoor krijgen ze meer tijd om te spelen en hebben ze meer plezier in het leren.

Reacties van ouders: ‘De juf op school staat versteld’. ‘Mijn kind is minder druk’ ‘Zij heeft meer zelfvertrouwen’ ‘Hij gaat weer graag naar school’.

Voor meer informatie over de kernvisiemethode zie ook: www.kernvisiemethode.nl

Video: Kernvisie methode