Time to change

Scholen

Onderwijs is niet het vullen van een vat,

maar het ontsteken van een vuur

 

Veel middelbare scholieren vinden het niet gemakkelijk om een eigen plek te vinden in de maatschappij. Leerkrachten doen hun uiterste best, met de kennis die ze hebben, om jongeren een plek te blijven aanbieden in het onderwijssysteem. Hun draagkracht in wat veel jongeren nodig hebben is niet altijd toereikend.
Door een combinatie van persoonlijke factoren en de context waarbinnen veel jongeren leven zijn ze maatschappelijk kwetsbaar. Sommige jongeren ervaren door toenemende spanningen thuis minder veiligheid en geborgenheid waardoor frustratie zich opbouwt van binnen en uiteindelijk een weg naar buiten zal zoeken.
Cintra biedt ze ofwel in een training ofwel in een individueel coach gesprek handvatten aan om vanuit een innerlijk sterke positie de buitenwereld tegemoet te gaan treden. We leren ze vertrouwen te hebben in zichzelf en daarna in de omgeving.

 

Onze trainingen zijn gericht op het stimuleren van veranderingen van gedrag, vaardigheden en iemands overtuigingen. Transformeren van binnenuit is het doel.

Cintra coaching geef trainingen aan middelbare scholen op sociaal emotioneel gebied vanuit de overtuiging dat ieder kind de kracht in zich heeft, om met de juiste ondersteuning, zijn eigen weg te gaan. In onze trainingen staan persoonlijke benadering, deskundigheid en warmte centraal. Tijdens onze trainingen stimuleren we het zelfvertrouwen, versterken we de emotionele veerkracht van leerlingen en bouwen we sociale vaardigheden op. De leerlingen krijgen inzicht in elkaar doordat er openheid gecre√ęerd wordt tijdens de training. Ze gaan merken dat een ieder zijn of haar pakketje draagt. Die openheid cre√ęert begrip voor elkaar.¬†

Vragen als ‘hoe ervaar ik mezelf’, ‘hoe denk ik over mezelf’ en ‘hoe ga ik om met mezelf’ worden beantwoord door inzichten die ze tijdens de training krijgen over grenzen aangeven, zelfrespect en eigenwaarde. Wat heb ik nodig om me te kunnen uitspreken en hoe doe ik dat op een respectvolle wijze naar mezelf en naar de ander is een pijler binnen onze trainingen die veel aandacht krijgt.¬†Juist door niet te weten hoe je je uit moet spreken wordt er intern binnen het menselijk systeem veel opgebouwd. Dat uit zich dan vaak op een negatieve manier binnen een groep met een sneeuwbaleffect. Weten hoe je je uitspreekt is weten wat je voelt en ervaart en daar de juiste woorden aan geven. ¬†Eigenwaarde, grenzen leren aangeven, respect en zelfrespect zijn basisvoorwaarden waar je inzicht in nodig hebt voordat je je op een functionele manier kunt uiten. Door het geven van een handboek kunnen de leerlingen op hun gemak nalezen hoe dat ook alweer zit. Er worden praktische voorbeelden gegeven die de leerling helpen. De ervaring leert dat leerlingen zelfbewuster, weerbaarder en krachtiger in zichzelf worden.

 

Werkwijze

Omdat iedere school anders is en iedere samenstelling van een groep anders is zullen we enkel en alleen maatwerk leveren. We kunnen in een gesprek met u kijken wat het beste bij de situatie past. 

Heeft u praktische of inhoudelijke vragen over ‚Äď of interesse in √©√©n van onze trainingen?¬†

Neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag al uw vragen en/of doen u een passend voorstel toekomen.