Bedrijfsleven

Wilt u ondersteuning aanbieden aan uw medewerkers?

Door hulp te geven in de vorm van verzuimbegeleiding of preventiebegeleiding kan uw werknemer door middel van coachgesprekken of trainingen straks weer het beste geven aan het team waarbinnen hij of zij functioneert. In consulten tijdens verzuimbegeleiding krijgt de werknemer inzicht in zijn lichamelijke en emotionele klachten en wordt er gewerkt aan het herstel en de innerlijke balans.

Wij besteden veel aandacht aan het vergroten van iemands bewustzijn voor wat betreft de effecten van zijn/haar gedrag met als doel om zelf in beweging te komen.

Preventie en interventie

Gelukkig zien steeds meer bedrijven de voordelen van preventief coachen. Als een werknemer meer inzicht krijgt in zijn of haar eigen handelen kan diezelfde werknemer de aangereikte handvatten inzetten om goed of zelfs beter te gaan functioneren. Jaarlijks kunnen bedrijven op deze manier zeer veel geld uitsparen.

Wij houden bij de uitvoering van onze trajecten rekening met de onderlinge verhoudingen en invloeden: organisatie, team en individu. Omdat elk bedrijf anders is leveren we enkel maatwerk. U kunt ons inschakelen als het gaat om preventieve coaching bij bijvoorbeeld een burn-out, verzuimbegeleiding en interventie; als het gaat om onderlinge verstandhoudingen op de werkvloer.

Wij zijn gericht op het werkelijk maken van contact en verbinding zodat uw werknemers een bestendige relatie met zichzelf en met elkaar aan kunnen gaan.

Werkwijze

Bij verzuimbegeleiding voeren we een (telefoon)gesprek met de opdrachtgever. Vervolgens wordt er in een intakegesprek tussen de coach en de cliënt afgestemd wat de behoefte is. Daarna worden in een offerte die tevens dienst doet als contract de gemaakte afspraken vastgelegd. Daarin staat onze werkwijze uitgelegd en het geschatte aantal gesprekken dat nodig is. Vervolgens start het coaching traject.

De coach en de cliënt bepalen samen hoeveel tussenruimte er nodig is tussen de gesprekken. De inhoud van de gesprekken blijft vertrouwelijk en is iets tussen de coach en de cliënt. Er wordt wel over de resultaten gesproken met de opdrachtgever in een evaluatiegesprek na afloop van het traject. Natuurlijk kan de cliënt tussentijds verslag uitbrengen naar de opdrachtgever.

Lees ook eventueel het stuk over burn-out op deze site.