Ervaringen organisaties

Roc van Twente

Het Nieuwe schooljaar zijn we net zoals vele scholen begonnen met een introductie dag.

Dit jaar hebben we er voor gekozen om meer verbinding en saamhorigheid te creëren in de klas door Cintra in te huren voor een training. De leerlingen hebben aan hun doelen gewerkt voor komend schooljaar. Er is veel interactie geweest tussen de trainers en de groep over onderwerpen zoals grenzen stellen, respect en zelfrespect, eigenwaarde en communicatie. De leerlingen kregen een naslagwerk mee waarin alle onderwerpen uitvoerig toegelicht werden op een praktische manier zodat ze er het hele jaar houvast aan hadden.

Mijn leerlingen hebben deze introductie dag als zeer positief ervaren, deze dag is voor mij als leerkracht een houvast geworden om een jaar lang naar terug te grijpen als ik met leerlingen gesprekken voer. Ik kan dan terug refereren naar de introductie dag en gemakkelijker uitleggen welke kansen de leerlingen voor zich hebben.
Tevens zijn er minder ruzies en pesterijen in de klas omdat ze in het begin al gelijk hebben ervaren dat iedere klasgenoot zijn eigen bagage met zich meedraagt, en dat ze allen gelijk zijn.

Komend schooljaar (2014/2015) gaan we uiteraard met de nieuwe lichting studenten weer een mooie introductiedag organiseren in samenwerking met Cintra coaching.

Ik bedank, ook namens mijn studenten, Cintra voor hun goede en professionele begeleiding voor, tijdens en na de introductie dag.

Praktijk Docent Horeca
ROC van Twente

De Ambelt, Zwolle

Workshops

Ook op het VSO in Zwolle was er veel aandacht voor het pesten. Er werden Cintra-workshops gegeven in de klassen. Docent Frances Biljard van het Hengeveld College: ‘Cintra-coaching laat de leerlingen heel bewust naar elkaar kijken en luisteren. Dit kan respect, bewustwording en openheid opleveren. Wij zaten in de gymzaal in grote kringen om elkaar heen. Er werden verschillende metaforen gebruikt en er kwamen veel leerlingen aan het woord die hun ervaringen durfden te delen. Ik vond het knap dat de sfeer veilig genoeg was om emoties te uiten. En dat voor tweehonderd leerlingen!’

Op maat

De Cintra-trainingen worden op maat gemaakt om ze goed aan te laten sluiten bij de wensen en mogelijkheden van leerlingen. Uit ervaring blijkt dat jongeren vaak richting missen, zich vaak onbegrepen en/of onveilig voelen. Juist omdat ze het onvermogen ervaren om op een effectieve manier te kunnen communiceren, waardoor ze verkeerd handelen.

Tekst van: www.ambelt.nl